Ceviz Nasıl Aşılanır? Ceviz Aşılama Teknikleri

Cevizlerin çoğaltılmasında en çok kullanılan aşılar:

- Göz Aşısı Çeşitleri:

- T-Göz Aşısı
- Yama Göz Aşısı
- Kabuk Yama (Yüksük) Göz Aşısı
- Yongalı Göz Aşısı
- Yeşil odun Göz Aşısı

Cevizlerde en çok kullanılan ve en çok başarılı olan göz aşıları, T göz aşısı ve Yama
göz aşısıdır.

- Kalem Aşısı Çeşitleri:

- Yarma Aşı
- Kakma Aşı
- Kabuk Aşı
- Dilcikli Aşı (Şubat ortaları veya mart başlangıcında yapılır.)
- Dilciksiz Aşı
- Çoban Aşı
Cevizlerde en çok kullanılan ve başarılı olan “dilcikli aşı” ve çeşit değiştirme aşısı
olarak da en çok “yarma aşı” kullanılmaktadır.

- Cevizde Yama Göz Aşı:

Aşıya başlama zamanı, çöğürün kabuk verip vermediğinin
kontrolü ile anlaşılır. Genellikle tohum ekilen yılın ağustos ayının
başından eylül ayı ortalarına kadar aşılama yapılabilir. Tohumdan aynı yıl
elde edilmiş olan çöğürün boyu, toprak yüzeyinden 15-20 cm yükseklikte ,
çap kalınlığı en az 1,5-2 cm olmalıdır.
Çöğürler aşıya gelmiş ise aşıdan bir hafta önce sulanmalı, sulamadan 1-2
gün sonra da çöğürlerin yaprakları temizlenerek uç alınmalı ve 2-3 yaprak
(soluk dal) bırakılmalıdır. Bu işlemlerden sonra aşı uygulamasına
başlanılmalıdır. Aşıda en önemli husus, aşı kalemlerinin günlük olarak
kesilip kullanılmasıdır. Zorunlu olmadıkça aşı kalemleri stok
edilmemelidir. Aşı yapıldığı sürece aşı kalemleri nemli bir çuval içerisinde
aşı parselinde muhafaza edilmelidir.
Kullanılan aşı kalemleri ne kadar pişkin ve dolgun olursa, aşı tutma oranı
da o derecede yüksek olur. Aşı kalemlerinin uç kısmında oluşan özlerden,
zorunlu olmadıkça göz alınmamalıdır.
Aşı, çift ağızlı özel aşı bıçağı ile yapılır. Aşı kalemi ile kullanılan çöğür,
aynı yılın sürgünü olmalıdır. Yama göz aşısı için aşıdan sonra iklim
şartlarına bağlı olarak gece ve gündüz ısı farkının az olması, yani
sıcaklığın maksimum 27 o C, minimum 21 o C ve nispi nemin %50 ile %60
arasında olması aşı başarısını yüksektir.

Aşı yapıldıktan üç hafta sonra aşılar kontrol edilmeli ve aşı bağı
çözülmelidir. Eğer aşı kaynaşmasını sağlayan kallus dokusu yeterince
oluşmamış ise aşı bağı 4-5 hafta sonra çözülmelidir.
Cevizde aşı bağı olarak beyaz mat renkli plastik bant, 8-10 mm.
genişliğinde şerit şeklinde kesilerek kullanılmalıdır. Plastik bağın
kullanılmasıyla, aşı yerinde boğulmaya engel olunarak düzgün bir fidan
gelişmesi sağlanır.

Cevizde Omega Aşısı:

Makineli omega kalem aşısı, Türkiye şartlarında şubat ve
mart aylarında yapılmaktadır.
Omega kalem aşısında, 1-2 yaşlı çöğürler araziden sökülerek, bu aşı
yöntemiyle aşılanır ve sıcaklık kontrolü yapılan kapalı bir alanda
muhafaza edilir. Bu yöntemde de çöğür ve kalem kalınlıklarının aynı
olması istenir. El veya ayakla kumanda edilen makine yardımı ile çok
sayıda çöğüre aşı yapmak mümkün olmaktadır.
Aşılanabilir özellikteki çöğürler sökülerek aşı odasına getirilir. Aşıya
hazırlık işlemleri tamamlandıktan sonra , aşı makinesi yardımı ile aşı
kalemi ve çöğürde omega şeklinde oyuklar açarak birbiri içerisine
yerleştirilir.

Yerleştirme işlemi tamamlanan aşılanmış çöğürler, daha önce hazırlanan
43 o C’ deki parafine batırılır. Hazırlanan harçla doldurulan (Taze kavak
talaşı ile yüzde 15-20 oranında perlit karışımı veya katlama sandıklarında
nemli hızar talaşı kullanılır.) 60x70, 60x80 cm ebadında plastik veya
ağaçtan yapılmış aşı sandıklarına aşılı fidanlar tek tek dizilir. Aşı
sandıkları çimlendirme odasına alınır. Odanın sıcaklığı tedrici olarak, gün
aşırı 3 o C artırarak sıcaklığı 25-27 o C’ ye ulaşınca sabitleştirilir.
Sıcaklığın minimum 25 o C, maksimum 27 o C ve nispi nemin % 60-70
olması istenir. Aşı odasının havalandırmasını sağlamak için havalandırma
aspiratörü konur. Bu aspiratöre zaman ayarlı saat bağlanır. Belirli saatlere
ayarlanarak otomatik olarak havalandırma sağlanır. Böylece hiç
müdahaleye gerek kalmadan 24 saat havalandırma kontrol altına alınmış
olur.
Aşılarda kaynaşma (kallus) yeteri kadar oluştuğunda ( 25-30 gün sonra)
aşı odasının sıcaklığı tedrici olarak günde 3 o C düşürülür ve fidanların dış
koşullara uyumu sağlanır. Nisan ayı sonunda don tehlikesi geçince aşılı
materyaller araziye nakledilir. Katlama sırasında kalemlerin gözleri de
sürdüğünden, şaşırtma sırasında kayıplar meydana gelmektedir veya
fidanlar daha önceden hazırlanan harçla doldurulmuş torbalara dikilerek

gölgeleme seralarına alınır. Burada sulama ve gübreleme gibi gerekli
bakım işleri yapılır. Böylece dış şartlarda yapılan aşılarda, ancak 2-3 yılda
aşılı fidan elde edilirken, omega aşı yöntemi ile 16-18 ayda fidan elde
etmek mümkün olmaktadır.

Cevizde Dilcikli Aşı:

İlkbaharda uygulanan aşılardan biri de dilcikli aşıdır. Bu aşı,
çöğür ile kalemin yaşları farklı fakat çapları birbirine eşit olması
durumunda uygulanır. Özellikle yazın yapılan yama göz aşılarında, aşı
tutmayan çöğürlere ikinci yılın ilkbaharında dilcikli aşı uygulanabilir.
Kalem ve çöğürlerin aynı kalınlıkta olması, kambiyum dokusunun
birbirine iyi temas etmesi gerekir. Bu durumda aşı tutma oranı daha
yüksek olur. Ancak diğer aşılara göre beceri ve dikkat isteyen bir aşı şekli
olduğu için pratikte fazla yaygın değildir. İklimi soğuk geçen bölgelerde
birinci yıl aşıya gelmeyen, o yılın devamında (ikinci yılın ilkbaharında)
çap kalınlığı 2-3 cm olan ceviz çöğürlerinde, dilcikli aşı önerilmektedir.

Cevizde Yarma Kalem Aşısı:

İlkbaharda iklim koşullarına bağlı olarak Şubat
ayının 15’inden mart ayının sonuna kadar yapılabilir.Yaz döneminde
tutmayan bir yaşındaki çöğürlerle birlikte, 5 yaşındaki yabani ağaçlara
dahi bu aşılar uygulanabilir. En önemli husus, ilkbahar döneminde
yapılacak aşılarda yabanilerin (çöğür) tepesi aşıdan önce fidanın
kalınlığına bağlı olarak toprak seviyesinden 20-30 cm yukarıdan
kesilmesidir. Bu işlemden sonra öz suyunun akıtılması için 7-10 gün
beklenmeli ve sonra aşı yapılmalıdır.
Yarma kalem aşılarında, aşıdan sonra aşı yerini fazla soğuk ve sıcaktan
korumak aşı tutma oranını artırır.Bu maksatla aşıdan sonra aşının

çevresine silindir şeklinde sert kağıt veya plastik boru geçirilerek içine
geçirgen kumsal toprak veya ince dere kumu, milli toprak doldurulur ve en
az bir ay kadar bekletilir. Ancak havalar çok sıcak geçerse harcı az
miktarda su ile nemlendirmelidir.
Yarma kalem aşılarında en önemli özellik, aşı kalemlerinin bitkiye su
yürümeden önce kesilip +4 o C’de muhafaza edilmesidir.
Diğer meyve türlerinden farklı olarak, yarma kalem aşısı yapılacak yabani
ceviz fidanlarının tepesi, 7-10 gün önce kesilmelidir. Çünkü öz su
salgılaması cevizlerin aşılanmasında sorun yaratmaktadır. Aşı
noktasındaki özsu birikimi, kallus oluşumunu ve kaynaşmayı engelleyerek
aşı tutma oranını büyük ölçüde düşürür.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar