ÇKS Nedir ?

ÇKS NEDİR?

Tarımsal Desteklemeleri,izlenebilir,denetlenebilir,raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi,çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemidir.

İŞLEVSEL OLARAK ÇKS NEDİR?
Tarımsal faaliyette bulunan çiftçilerin özlük bilgilerinin, faaliyetleri sırasında kullandıkları varlıkların(arazi,hayvan,girdi vs.),ürün deseninin,ortalama verimlerin kayıt altında tutulduğu,tarımsal desteklemelerin uygulandığı,izlendiği,denetlendiği,tarım politikalarının oluşturulmasında yararlanılan bir sistemler bütünüdür.

Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı olan çiftçilerin arazi ve ürün bilgilerine online ulaşabilecekleri yeni bir sistem Tarım Bakanlığıtarfindan devreye sokuldu.

>ÇKS Kayıt İşlemleri İÇİN TIKLAYINIZ <

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ

16/04/2005 tarih ve 25788 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği ile sağlıklı Tarım Politikalarının Oluşturulması Kayıt sisteminin güncellenmesi, geliştirilmesi ve tarımsal desteklemelerin denetlenebilir, izlenebilir bir şekilde yürütülmesi amaçlanmaktadır.2005 yılı Tarımsal Desteklemeler konusunda dönüşüm yılı olmuştur,Çiftçi Kayıt Sistemi 2005 yılından itibaren Bakanlığımız tarafından yapılacak olan bitkisel üretime ilişkin desteklemeleri kapsayacak bir yapıya dönüştürülmüştür,(Önceki yıllarda DGD tebliğleri 14/06/2002 tarihli ve 24785 sayılı R.G. de yayımlanan 2002/4165 sayılı Bakanlar Kurulu eki kararın 4.maddesine istinaden yayınlanmakta idi,2005 yılı ÇKS yönetmeliği 441 sayılı Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye dayanılarak hazırlanmıştır.)
ÇKS yönetmeliği DGD ödemesi ve diğer Bitkisel Üretimi teşvik primi uygulamalarından ÇKS veri tabanını tamamen bağımsız hale getirmiştir.
25.04.2006 tarih ve 26149 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 18.04.2006 tarih ve 5488 kanun nolu Tarım Kanunu ile tarım sektörünün ve kırsal alanın, kalkınma plân ve stratejiler doğrultusunda geliştirilmesi ve desteklenmesi için gerekli politikaların tespit edilmesi ve düzenlemelerin yapılmasıdır.

>ÇKS Kayıt İşlemleri İÇİN TIKLAYINIZ <

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar