Lale soğanı üretimi

Lale soğanı üretimi:Lale soğanı taşsız, geçirgen, kumlu-tınlı, kireçsiz topraklarda üretilmelidir. Toprağın pH sı ortalama 7 olmalıdır. Toprak iyi işlenmeli ve üst üste aynı alana dikim yapılmamalıdır.
Soğan üretiminde temel hedef en düşük fiyatla maksimum sayıda saklayabilecek büyüklükte, kaliteli soğan üretmektir. Bunu yaparken üretim alanını devam ettirmekte düşünülmesi gereken bir diğer hedeftir.
Lale hem generatif (tohumla), hem de vejetatif (soğanla) olarak üretilebilir.
Soğan üretimi yapılacak yerlerin rakımı yüksek olmalı, kışın soğuk ve karlı geçen yerler üretim için önerilmektedir. Toprak analizi yapılarak, bitkinin gereksinim duyduğu gübreler toprağa verilmelidir.
Lale soğanı elde etmek için yapılan üretimde ekim - kasım aylarında, sıra usulü dikim uygulanır. Dikim derinliği toprağın yapısına göre ayarlanmalıdır. Ortalama derinlik 8-10 cm.
olmalıdır.

Generatif (Tohumla) Üretim

Üretim metodundan biridir. Yavaş ve uzun süre aldığı için ticari olarak çok tercih edilmez. Normal şartlar altında tohum Haziran Temmuz aylarında hasat edilir. Tohum kapsülünde yaklaşır 200-300 adet tohum bulunur. Tohum yassı ve incedir. Tohum koruyucu bir kabuğa sahip olmaması ve az besin dokusu taşıması nedeniyle, uygun şartlarda depolanmadığı zaman canlılığını çabuk kaybeder. Uygun şartlarda tohum canlılığını uzun süre muhafaza eder. Tohum kapsülleri sararmaya başlayıp açılmadan önce tohumlar toplanmalıdır. Aksi takdirde kapsüller çatlarsa rüzgar kapsüllerin içini boşaltır. Toplanan kapsüller güneş görmeyen, serin hafif rüzgarlı bir yerde kurutulduktan sonra tohumların içindeki yabancı maddeler toplanır. Daha sonra tohumlar bez torba içinde serin, nem oranı düşük bir yerde tutulmalıdır. Tohumlar saklanırken tohumların içinde fungusların gelişmesine neden olacak yabancı maddelerin olmaması dikkat edilmelidir.
Tohumlarda hasattan sonra dormansi (uyku durumu) görülür. Tohumlardaki dormansi durumunu ortadan kaldırmak için soğuklamaya ihtiyaç duyarlar. Tohumlar Eylül ayında ekilmelidirler. Geç ekim yapılırsa çıkış çok az olur ve tohumlar dormant kalırlar. Tohumlar kum karıştırılmış drenajı iyi, organik madde oranı yüksek topraklara elle serpilerek ekilirler. Ekimden sonra tohumların üzeri 2-3 cm kum + toprak karışımı kapakla örtülür.Lale tohumunun embriyosunu gelişmesini tamamlaya bilmesi için düşük sıcaklığa ihtiyaç duyar. Embriyoda bir kotiledon yaprağı, bir bitki taslağı, kök ve dropper olarak isimlendirilen uzunca bir kök kesesi oluşur. Bu organ toprağın içinde uzar ve uçunda küçük bir soğancık oluşur. Bu küçük soğancık çiçek üreterek soğan büyüklüğüne ulaşması için 4-5 yıl gereklidir.

Tohumlar aşırı güneş ve kuraklığa çok hassastır. Bu yüzden az güneş gören kuzey bölgelere ekilmesi daha uygun olmaktadır. İlk iki yıl havalar sıcak giderse sulama dışında herhangi bir kültürel işlem yapılmaz. İkinci yılın sonunda soğanlar sökülerek elle toplanır ve saf kumun içinde bekletilir. Tasnifi yapıldıktan sonra küçük soğancıklar zarar görmemesi için belirlenen yerlerine hemen dikilmelidir.
Tohumla yetiştirilen soğanlar 5 ile 6 yıl sonra çiçek vermeye başlarlar. Tohumlar heterozigot olması nedeniyle ebeveynlerine benzemezler. Bu yüzden tohumla üretim daha çok yeni çeşitlerin elde edilmesinde ıslah amacıyla kullanılır. Tohumla üretim aynı zamanda eldeki soğan miktarını artırmak amacıyla kullanılabilir.

Generatif (Bölme İle) Lale soğanı üretimi

Üretim Yöntemi
Lale de doğal üretim yöntemidir. Bu yöntem; soğanların generatif tomurcuklar yoluyla oluşan yavru soğanların oluşmasına dayanır. Lale soğanında soğan pulu başına bir göz bulur. Üreme oranı soğanın sahip olduğu pul sayısına bağlıdır. Soğan pulu lale türüne göre değişmesine rağmen tüm gözler bazı nedenlerden dolayı gelişmediği için genellikle lale soğanları her yıl 2-3 adet yavru soğan oluşturur.
Soğan verimini etkileyen faktörler 3 gruba ayrılabilir.
1. soğanın büyüklüğü
2. Soğanın iyi gelişmesi
3. Ana soğanın oluşumu.
Bu oluşum esnasında depolama sıcaklığı önemlidir. Hollanda’da soğanlar hasattan sonra 3–4 hafta 25 oC daha sonra 20 oC daha sonra 17 oC ve en son 15 oC’de doğala yakın bir şekilde depolanır. 17-20 C depolamadan sonra 30 33 C de depolanırsa çiçek tomurcuğu gelişmez ve yavru soğan oluşu artar. Fakat bunu pratiğe koymak zordur. Her tür ve yıl için bunun dengesi değişiktir. Hasattan sonra başlangıç olarak 6 hafta 30 C de depolama tavsiye edilir.

Üretimin Programlanması
Soğan üretiminde temel hedef en düşük fiyatla maksimum sayıda satılabilecek büyüklükte, kaliteli soğan üretmektir. Bunu yaparken üretim alanını devam ettirmekte düşünülmesi gereken bir diğer hedeftir. Bu hedef üretimin devamı ve piyasanın gelişmesi için gereklidir.
Büyük soğanlar, büyüklüklerine göre pazarlanır. Soğanın büyüklük limitleri ve kullanımı kültür çeşidine göre değişir. Soğan büyüklüğü 10 cm ve aşağı olanlar bahçe ve peyzaj planlama çalışmalarında 11-12 cm kesme çiçekçilikte 12 cm ve üzeri saksılı bitkiler için kullanılır.
Soğanlar büyüdükçe daha kaliteli çiçek verme gücüne sahiptirler. Bu durum bu tür soğanların ticari değerlerini artırır. Aynı zamanda bu soğanlar daha çok yavru verme özelliğine sahiptirler. Üretim programını düzenlerken elimizdeki büyük çaplı soğanlara göre düzenlenir.

Bunu yaparken elimizdeki soğanlar üç gruba ayrılmalıdır;
Ertesi yıl pazar sunulmak için büyütmeye alınacak soğanlar
Yavru soğan elde etmek için ayrılan büyük soğanlar
Büyütmeye alınan yavru soğanlar
Bu sınıflamayı yaparken iki faktörü göz önüne almak gereklidir;
Üretim miktarı
Yetiştirilen soğanları büyüklüğü ve kalitesi
Bu soğan büyüklüğü ve soğan üretimi açısından çok önemlidir. Üretim oranıyla soğan büyüklüğünün arasını ayırmak gereklidir. Birisinde daha büyük soğan hedeflenirken diğerinde soğan sayısı hedeflenmektedir. Bu iki faktör arasındaki dengeyi piyasa şartları belirlemektedir.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar