Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Personel Atama Yönetmeliği 7.madde

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süresi

Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Zorunlu çalışma süreleri, aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Hizmet Bölgesi Zorunlu Çalışma Süresi(Yıl)
1 4
2 4
3 4
4 3
5 3
6 3
(2) Yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda her hizmet bölgesindeki zorunlu çalışma
süresinin tamamlanması esastır. Bu Yönetmelikte belirtilen istisnalar dışında, her bölgedeki zorunlu
çalışma süresi tamamlanmadan diğer bölgelere atama yapılmaz. Bölgeler arasında belirli bir sıra
takip etme zorunluluğu yoktur. Ancak bu Yönetmeliğin yayımlandığı tarihten sonra açıktan veya
kurumlar arası naklen atama suretiyle Bakanlığın 5 ve 6 ncı hizmet bölgeleri ve kuruluşlar dışındaki
taşra teşkilatına atananlar, mazeret durumları hariç olmak üzere, bulunduğu bölgelerdeki zorunlu
çalışma süresini tamamladıktan sonraki üç ay içerisinde 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D)
hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere tercihleri doğrultusunda, tercih yapmaması halinde Bakanlık
tarafından resen atanırlar. 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubunda atama yapılacak
yer bulunamadığı takdirde aynı usulle yapılmak kaydıyla 4 üncü hizmet bölgesinden başlayarak
diğer hizmet bölgelerinin (C) ve (D) hizmet grubu illere/ilçelere/birimlere atama yapılır. (C) ve (D)
hizmet grubunda atama yapılacak yer bulunamadığı takdirde ise 5 ve 6 ncı hizmet bölgelerinden
başlamak üzere (B) grubu illere/ilçelere/birimlere yine aynı usulle atama yapılır. Bu şekilde
atananlar, istemeleri halinde yeni görevlerine Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında
başlatılabilir.
(3) Her bir ilde/kuruluşta geçen süre aynı İl içerisinde olanlar için bir yıl, diğer yerler için iki
yıldan az olmamak kaydıyla zorunlu çalışma süresi aynı hizmet bölgesindeki iller/kuruluşlar arasında
bölünebilir.
(4) Çalışma süresinin hesabında eski görev yerinden ilişiğin kesildiği tarih esas alınır.
(5) Hizmet bölgelerindeki zorunlu çalışma süreleri Genel Yönetmelik hükümlerine göre

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar