Kırmızı Meşeler ve özellikleri

Kırmızı Meşeler; odunlarının anatomik yapıları, meyvelerinin olgunlaşma süresi, yaprak ve kabuk özelliklerine göre grublara ayrilir

Kırmızı Meşeler

Lübnan Meşesi(Quercus libani)

10-12 m. boyunda, yarı herdem yeşil veya kışın yaprağını döken bir ağaçtır. Gövdenin kırmızımtırak-gri renkli kabuğu uzun bir süre çatlamaz, cilalı gibi parlaktır; ileri yaşlarda derin çatlaklı ve gri-kül renklidir. Genç sürgünler kestane kırmızısı renginde, önceleri tüylü daha sonra çıplaklaşır. Yaprak ayası 7-12x2-3 cm. boyutunda, dikdörtgen ya da uzun mızrak biçimindedir. Uçları sivri, kenarları batıcı 11-16 çift keskin dişlidir ve dişlerin uçları kılçıksı çıkıntılıdır. Yaprağın üst yüzü parlak yeşil, alt yüzü mattır. Yaprak sapı 8-15 mm. uzunluğundadır. Kadeh sapsız veya kısa kalın saplı, yarım küre şeklinde, 2-3 cm. çapındadır; kadeh pulları sivri uçlu üçgen biçiminde olup birbirinin üzerine sıkıca kapanmıştır, tüylüdür. Kadeh palamutun yarıdan fazlasını içine alır.
Genel coğrafi yayılışı Suriye, Kuzeybatı Irak, Batı İran ile Doğu Anadolu'dur.

Makedonya Meşesi(Quercus trojana)

10-18 m'ye kadar boylanabilen, yaprağını döken ya da yarı herdem yeşil, yuvarlak veya geniş tepeli ufak bir ağaçtır. Kabuk ileri yaşlarda küçük pullar halinde çatlaklı ve gri-kahverengidir. Sivri uçlu, yumurta, uzun eliptik veya dar dikdörtgen biçimindeki yapraklar 3-8 (10) x 1.5-3(4) cm boyutlarındadır. Yaprak kenarları 8-12 çift kılçıksı dişlidir. Yaprak sapı 2-6 mm'dir. Yaprakların üst yüzü parlak koyu yeşil, alt yüzü açık yeşil ve hemen hemen tüysüzdür. Kadeh pulları birbiri üzerine sıkıca kapanmış veya tüm pullar sapa doğru geri kıvrılmış ya da alt ve ortada yer alan pullar geriye doğru kıvrık olduğu halde, kadeh kenarına yakın olanlar birbiri üzerine sıkıca istiflenmiş ve düzdür.
Güneydoğu İtalya, Balkanlar'ın batı kesimi ve Batı Anadolu'da doğal olarak yetişir.

Saçlı Meşe(Quercus cerris)

Saçlı meşe , kayıngiller familyasından anavatanı Güney Avrupa ve Anadolu olan bir meşe türü.
Bu meşe türü palamutların 18 ayda olgunlaşması ve dikensi (kılçıksı) uçlu yaprak lopları gibi karakterlerle Seksiyon Cerris'in genel özelliklerini yansıtır. 20-30 m veya daha yükseklikte, gövdesi 2 m çapında, tacı gençlikte konik yaşlandıkça genişleyen bir orman ağacıdır.
6-12 x 3-5 cm boyutundaki 5-9 çiftli loplu yaprakların sinüsleri (boşluk) orta damara kadar uzanır veya ona yakın bir yerde sonlanır. Koyu yeşil yaprakların üzeri pürüzlü ve yıldız tüylüdür. Alt yüzeyi soluk renkli olan yapraklar sık tüylüdür. Küt uçlu yaprakların tabanı kesiklidir. 8-14 yanal damarlı yaprakların tüylü sapı 0.5-2 cm uzunluğunda olukludur. Haziran ayında görülen sürgün tabanından çıkan kedicik tipi erkek çiçeklerin rengi sarımsı kahverenginden kırmızıya döner. 1-5'i bir arada bulunan kısa boylu dişi çiçeklerin sapı tüylüdür. 4 boyuncuğu bulunur.Yapraklari 3 cm uzunluğundaki palamut silindirik, sivri uçlu ve sapsızdır. Kadeh palamudun 2/3'nü içine alır. Saçlı uzun kadeh 1 cm yükseklik ile 1.8 çapında, ince yapılı olup pullar geriye doğru eğilmiştir. Meyve 2 yılda olgunlaşır. Kabuğu kalın soluk gri renkli ve çatlaklıdır. Hafif tüylü boğumlu dallar sonradan grimsi-kahverengiye döner. Yumurta biçimindeki tomurcukların kulakçıkları uzun saçlı ve kalıcıdır. Pullar kıvrımlıdır.

Anadolu Palamut Meşesi (Quercus ithaburensis)

Kayıngiller familyasından doğal olarak Anadolu'da yetişen meşe alt türü. Palamut meşesinin meyveleri 3 cm kadar uzunlukta silindir şekilli, açık kahverenkli ve buruk lezzetlidir. Palut, pelit, palıt gibi isimlerle de bilinir. Esas olarak palamut, pelit ve kadeh (kupula) olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. İki kısma birden palamut adı verilir. Pelit, silindirik şekilli, takriben 2 cm uzunluğunda, ucu basık ve beyaz tüylüdür. Kadeh ise 2–6 cm çapında olup, üst kısmı tırnak denilen üzeri tüylü, uzun, kalın ve kıvrık veya yatık çıkıntılarla örtülüdür.Palamut meşesinin meyveleri iki senede bir olgunlaşır. Olgunlaşma Eylül ve Kasım aylarında sona erer. Fakat olgunlaşma fazlalaştıkça kadeh ve tırnaktaki tanen miktarı azalacağından, palamutlar tam olgunlaşmadan Ağustos-Eylül ayları arasında toplanır. Palamut meşesi 5-10 yaşından itibaren meyve vermeye başlar. En çok ürün 25-30 yaşlarında alınır. Bir ağaçta ortalama olarak 25–50 kg ürün alınmakla beraber, yetişme ortamına göre bu miktar değişebilir. Kurutma ile palamut, ağırlığının % 40'ını kaybeder. Pelit, meyvenin ağırlığının % 30'unu, tırnak ise % 25'ini teşkil eder.

Meyveleri gallik tanen taşır. Tanen miktarı pelitte % 6-10, kadehte % 27,5, tırnakta % 34-50 arasındadır. Ayrıca meyvelerde şeker de bulunur. Pelitte % 9, olgun olmayan palamutta % 4,3, kadehte % 2,7 şeker vardır. Taze veya kavrulmuş meşe palamutları ishal durdurucu olarak kullanılır. Ayrıca hayvan yemi olarak da yer yer kullanılır. Kabuğu soyulduktan sonra kavrulmuş olan palamut, toz edilerek kahvesi yapılabilir. Tadlandırılarak midevî ve ishal durdurucu olarak istifade edilir. Boya ve deri sanayiinde de kullanılır.

İran Palamut Meşesi(Quercus brantii)

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar