Tarım Sigortaları Uygulamaları

Tarım Sigortaları Uygulamalarında Sıkça Sorulan Sorular

TARSİM kimdir?

Tarım Sigortaları Havuzu‟nun kısa adıdır

Tarım Sigortaları Havuzu Kimlerden oluşur?

Bakanlığımızdan ve Hazine Müsteşarlığından 2‟şer, Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği ve işletici şirketten 1‟er olmak üzere toplam 7 üyeden oluşur.
TARSİM adına işlemleri kim yapmaktadır?

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş. (Tarım sigortaları branşında poliçe düzenlemeye ruhsatı bulunan sigorta şirketlerinin eşit sermaye ile kurmuş olduğu şirket) tarafından yapılmaktadır. Bu şirkete yapmış olduğu bu işlemler için TARSİM tarafından işletme bedeli ödenmektedir. İşletici şirketin kar amacı yoktur. Sigorta yaptırmış olan üreticilerin uğradığı zararları Havuz adına tazmin eder.

Devlet Destekli Tarım Sigortalarının yasal dayanağı nedir?

21/06/2005 tarih ve 25852 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 5363 sayılı “Tarım Sigortaları Kanunu” kapsamında yapılmaktadır.

Tarım Sigortaları uygulamalarında hangi yönetmelikler vardır?

18/05/2006 tarih ve 26172 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan; “Tarım Sigortaları Havuzu Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” ile “Tarım Sigortaları Uygulama Yönetmeliği” „dir.

2012 yılında kapsama alınan riskler nelerdir?

2012 yılı uygulamalarına ilişkin 2011/2602 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı 28/12/2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. Bunlar; Tüm bitkisel ürünlerde; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan ve deprem ile sel ve su baskını, sadece açık alanda yetiştirilen tüm meyvelerde yukarıda belirtilen risklere ilaveten don riski, Cam ve plastik seralarda; dolu, fırtına, hortum, yangın, heyelan, deprem, sel, su baskını ve taşıt çarpması ile kar ve dolu ağırlığı, Süt sığırları, erkek besi sığırları, damızlık koyun ve keçiler ile damızlık koç ve tekeler ile bunlara ilave olarak 2012 yılında damızlık mandalar, için ölüm riski, Bio-güvenlik ve hijyen tedbirleri alınmış, kapalı kümeslerde yetiştirilen kümes hayvanlarında ölüm riski, Denizlerde ve iç sularda yetiştirilen su ürünlerine (Her türlü hastalık, zehirlenme, kaza ve bazı doğal afetler) ölüm riski, sigorta kapsamına alınmıştır.

Devlet prim desteği oranı ne kadardır?

Tüm risklerde %50 oranında uygulanacak, sadece açık alanda yetiştirilen meyvelerde çiçeklenme dönemi dolayısı ile sigorta paketindeki diğer riskler hariç sadece don riskinde 1/3 oranında çiftçi tarafından, 2/3 oranında devlet prim desteği olarak karşılanacaktır.

Devlet prim desteğinden kimler yararlanabilir?

Devlet prim desteğinden, Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS)‟ye kayıtlı (bu sisteme entegre edilen ön soy kütüğü, soy kütüğü, hayvan kayıt sistemi-Türkvet, örtüaltı kayıt sistemi, su ürünleri kayıt sistemi) üreticiler yararlanmaktadır. Üreticilerin, bu kaydını her yıl güncellemesi gerekmektedir.

Tarım sigortası yaptırmak zorunlumu dur?

Sigorta yaptırmak isteğe bağlıdır. Ancak sigorta yaptırmayan üreticiler için; 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanununun Yardım ve Borç Ertelemesi ile ilgili 17 inci maddesinde belirtilen; “Bu Kanun kapsamında, uygulama yılında yer alan riskler için tarım sigortası yaptırmayan üreticiler, 20.6.1977 tarihli ve 2090 sayılı Tabii Afetlerden Zarar Gören Çiftçilere Yapılacak Yardımlar Hakkındaki Kanundan yararlanamaz.” hükmü uygulanmaktadır.

Üreticiler sigortayı nerede yaptıracaklar?

Sigorta yaptırmak isteyen üreticiler; bulunduğu yerdeki, tarım sigortaları branşında ruhsatı bulunan işletici şirket ortağı sigorta şirketleri veya acentelerine başvurabilirler.

Tarımda sigorta uygulamasında süre sınırlaması var mı ?

Sistemi düzenleyen genel şartlar, tarife-talimatlar ile teknik şartlar mevcuttur. (Bkz. http://www.tarsim.org.tr – Mevzuat). Üretici bu düzenleyici unsurlar çerçevesinde kalmak şartıyla ürününü istediği zaman sigorta yaptırabilir. Mesela, bitkisel ürünlerde bir bitkinin hangi evreden itibaren sigortalanabileceği, sigortaya son kabul tarihi gibi süre kısıtlamaları bu düzenlemelerle belirlenmiştir.

Bitkisel Ürün Sigortalarında sigorta bedelini oluşturan faktörler nelerdir?

"Meyve Ürünleri için; Sigortalanacak Ağaç Sayısı, Sigortalanacak Ağaçların Verimi(kg/ağaç), Ürün Birim Fiyatı(kg/TL), Diğer ürünler için; Sigortalanacak Alan(da), Sigortalanacak Alanın Verimi(kg/da), Ürün Birim Fiyatı(kg/TL)"

Devlet destekli tarım sigortalarında sigorta şirketi ve/veya acentelerinin sorumluluğu nedir?

Bu sistemde poliçe düzenleyen sigorta şirketi ve/veya acenteleri sadece düzenledikleri sigorta poliçelerindeki prim üzerinden komisyon almaktadırlar. Hasar tespit organizasyonu ve hasar tazminatı ödemeleri TARSİM adına işletici şirket tarafından yapılmaktadır.

Hasar ihbarı nasıl yapılır?

Bitkisel ürünlerde; sigortalı, hasar ihbarını sigortacı ya da acentesi aracılığıyla sistem üzerinden rizikonun gerçekleştiği tarihten itibaren en kısa sürede TARSİM çağrı merkezine yapar. Ancak, bu süre rizikonun gerçekleşme tarihinden itibaren Don hasarlarında 10 günü, diğer hasarlarda 15 günü aşamaz. Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları branşında hasar ihbarları 0 212 444 82 77 numaralı çağrı merkezi aracılığı ile 7/24 saat yapılabilmektedir.

Bitkisel Ürün ve Hayvan Hayat Sigortasında, işlemleri tamamlanmış ve ödenmesine karar verilmiş hasar ödemeleri ne kadar sürede yapılır?

Hasar dosyası tekâmül ettirilerek kesinleşmiş ve onaylanmış olan tazminat miktarı en geç 30 gün içerisinde ödenir. Bitkisel ürün sigortasında tazminat her halükarda poliçe bitiş tarihinden önce ödenmez.

Hasar bedeli nasıl ödenir?

Hasar bedeli sigortalıya işletici şirket tarafından sms ile yapılan bilgilendirme sonrasında T.C. Ziraat Bankası'nın herhangi bir şubesinden poliçe numarası ve TC Kimliği ile tahsil edilebilir. Hasar sahibi tüzel kişilik ise, para çekmeye yetkili şirket yetkilileri vergi numarası, poliçe numarası ve yetki belgesiyle tahsil edebilir.

Tarım Sigortaları Havuzu Eksperliği kim tarafından düzenlenmektedir?

Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda, Hazine Müsteşarlığı ve işletici şirketle beraber düzenlenmektedir.

Eksper olabilme şartları nelerdir?

Bitkisel ürün sigortaları branşı için Ziraat Mühendisi, Tekniker veya Teknisyeni, Hayvan hayat sigortaları branşı için ise Veteriner Hekim veya Zooteknist Ziraat Mühendisi unvanlarında olmak koşulu ile, Genel Müdürlüğümüz tarafından düzenlenen eğitime katılarak yapılan sınavda başarılı olan ve Hazine Müsteşarlığından (Hazine Müsteşarlığı adına Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Sigortacılık Müdürlüğü) eksper belgesi alınması gerekmektedir.

Eksperlik eğitimi ne zaman yapılacak?

Yapılması planlanan eğitimler, ihtiyaç doğrultusunda TARSİM Yönetim Kurulu Kararına göre belirlenmektedir. Eğitim tarihleri ve gerekli başvurular http://www.tarim.gov.tr ve tarimreformu@gov.tr internet sitelerinden takip edilebilir.

Bugüne kadar düzenlenen poliçe sayısı, ödenen devlet prim desteği, ödenen hasar tazminatı, toplam prim tutarı ve toplam sigorta bedeli ne kadardır?

İlk poliçenin kesildiği 01/06/2006 tarihinden 31/12/2011 tarihine kadar geçen süreçte; 1.757.814 adet poliçe düzenlenmiş, 475.558.923 TL Devlet Prim Desteği ödenmiş, 913.659.428 TL Toplam sigorta primi üretilmiş, 544.871.599 TL Hasar tazminatı ödenmiş, 17.789.411.696 TL sigorta bedelli ürün sigortalanmıştır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar