Mısır Nasıl Sulanır ? Mısır Sulama Yöntemleri

Mısır Nasıl Sulanır ? Mısır Sulama Yöntemleri

Mısır tariminda bitkinin ilk sulama ihtiyacı (1-1,5 m boylanıncaya kadar) yağmurlama sulama yöntemi ile karşılanabilir. Bitkide boğaz doldurma ile birlikte karık ile sulama yöntemine geçilmelidir.Yağmurlama sulama yöntemi bitkinin tüm yetişme süresince kullanılması mısırın morfolojik yapısına uygun değildir.Gelişmiş mısır tarlalarında yağmurlama ile bitkinin yapraklarında ve değişik kısımlarında yırtılmalar ve parçalanmalar olmakta, çiçeklenme döneminde çiçek tozu zayiatı sonucu dane sayısında azalmalar görülmekte, özellikle sıcak dönemlerde yapılan aşırı yağmurlama ile başta rastık olmak üzere değişik hastalıkların artması sonucu verim ve kalitede düşüşler olmaktadır.

Karık Usulü Mısır Sulama

Karık usulü sulama, su kaybının az olması, suyun bitki ile temas etmemesi, toprak yapısını bozmaması ve azotlu gübre uygulamasının daha iyi yapılması gibi sebeplerle mısır için en uygun sulama yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmektedir.Bunun için mutlak boğaz doldurma yapılarak karıkların meydana getirilmesi gerekir.Ancak toprak yapısı ve eğim dikkate alınarak karık uzunlukları ayarlanmalıdır.Karık uzunlukları çok fazla tutulmamalıdır. Karıklar tarla boyu kadar değil, suyun bütün bitkilere rahat ve eşit şekilde ulaşmasını sağlayacak uzunlukta olmalıdır.Karık uzunlukları; su miktarına, eğime ve toprak yapısına göre azami 100-150 metre olacak şekilde kesilmelidir.Sulamalarda bitkinin 60–80 cm’lik etkili kök derinliğinin suyla doyurulması hedeflenmelidir. Aşırı su vermekten kaçınılmalı, verilen su birkaç saat içinde tarla kapasitesine gelmelidir.

Mısır tarımında iyi bir sulama yapılır?

.. Sulu tarım yapılacak tarla toprağı, pulluk ve benzeri aletlerle sonbahar mevsiminde derin işlenmelidir.
.. Yetiştirilecek mısır bitkisi uygun aralıklarla ve yeteri kadar sulanmalıdır.
..Sulama aralığının hesaplanmasında ölçü, toprak suyunun hiçbir zaman sürekli solma noktasına inmemesidir. Genellikle topraktaki faydalı su % 50'ye düştüğünde tarla su kapasitesine gelecek miktarda sulama yapılmalıdır.
.. Eğimli tarım arazilerinde eğime dik ekim yapılmalıdır. Böylece ekim sıraları(karıkları) eğime dik olacaktır.
.. Sulamadan önce mısır bitkileri sıralarının arası, daha bitkiler 25–30 cm boyunda iken kazayağı ile karıklar oluşturulmalıdır.
.. Karıklara eşit su verebilmek için sifon türü aletler kullanılmalıdır.
.. Mısır tarlasının sulanması sırasında suyun toprakta kök derinliğine kadar ulaşıp ulaşmadığı bir demir çubuk ile kontrol edilmelidir.
.. Sulama suyunun tarlanın her tarafında eşit olarak mısır bitkilerinin köklerine kadar ulaşması sağlanmalıdır.
.. Tarlanın toprak yapısı ve uzunluğu dikkate alınarak sulama süresi iyi
ayarlanmalıdır.
.. Sulu tarım yapılan topraklarda organik madde çabuk tükenir, toprağın fiziksel yapısı da bozulur. Bu nedenle sulu tarım alanlarının toprak yapısını organik madde yönünden korumak için ahır gübresi veya yeşil gübre kullanılması çok faydalı olmaktadır.
.. Sulanan tarım alanları toprak hazırlığı sırasında çok iyi tesviye edilmeli, sulama suyunun tarlada göllenmesine olanak verilmemelidir. Göllenme durumunda en kısa zamanda fazla su drene edilmelidir. Aksi takdirde göllenen su bitki köklerinin yeterince hava alamaması sonucu ölmesine veya gelişmenin gerileyerek bitkilerin sararıp solmasına neden olmaktadır.
.. Sulama suyunun kalitesinin iyi olmasına dikkat edilmelidir. Çok tuzlu, sanayi atıkları ile kirli sular sulama için uygun değildir. Söz konusu elverişli olmayan bu sularla sulama yapılırsa tarlaların çoraklaşmasına neden olunabilir.
.. Uzun süreli göllendirilerek yapılan sulamalarda da özellikle drenajı bozuk tarım arazilerinde tuzlulaşma çabuk olmaktadır. Bu nedenle göllendirilerek yapılan sulamalardan kaçınılmalıdır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar