Şeker Pancarına Verilecek Gübre Miktarı ve Cinslerinin Belirlenmesi

Şeker Pancarında Gübreleme
Gübreleme yapılmadan önce toprakta mevcut ve bitki tarafından alınabilir bitki besin maddelerinin ne düzeyde olduğunun bilinmesi gerekir. Bunun için mutlaka usule uygun olarak alınan toprak numune analizlerinin yaptırılması ve dekara tavsiye edilecek gübre miktar ve cinslerinin belirlenmesi gereklidir.

Şeker Pancarında Azotlu Gübreleme

Azotlu gübrelerin kurak bölgelerde 2/3’ü ekimden önce ilkbaharda tarla hazırlığından esnasında, geriye kalan 1/3’ünün ise birinci çapadan önce kullanılması ideal bir uygulama olmaktadır. Şeker pancarı için dekara 10–15 kg saf azot verilecek şekilde gübre kullanılması gerekmektedir.

Pancar tarımında kullanılan başlıca azotlu gübreler (Amonyum Sülfat, Amonyum
Nitrat, Kireçli Amonyum Nitrat ve Üre) dir.

Şekerpancarı bitkisi ihtiyaç duyduğu azotun büyük bir bölümünü çıkıştan sonraki ilk üç ay içerisinde alır.
- Azot toprakta çok hareketli bir element olup sulama, yağışlar ve buharlaşma ile
çok çabuk kaybolabilmektedir.
- Bu nedenle azotlu gübrelerin bir defada değil iki veya üç parça halinde
verilmesi gerekmektedir.
- Üç parça halinde verildiğinde uygulanacak toplam azotun 1/3’ü ekim öncesi,
1/3’ü seyreltme döneminde ve kalan 1/3’ü de bitkiler sıra aralarını kapatmaya
başladığı dönemde verilmelidir.
Toprağa verilecek azot miktarının belirlenmesinde her şeyden önce toprak analizleri yapılarak topraktaki miktarı bilinmeli ve bitkinin azot ihtiyacı da dikkate alınarak aradaki fark gübre olarak toprağa verilmelidir.

Şeker Pancarında Fosforlu Gübreleme

Fosforlu gübrelerin 2/3’ü sonbaharda son sürüm ile pulluk derinliğinde toprağa
karıştırılmalı, 1/3’ü ise ilkbahar tarla hazırlığında azotlu gübre ile birlikte tırmık altına verilmelidir. Pancar için dekara 10 – 11 kg saf fosfor gelecek şekilde fosforlu gübre kullanılması yeterli olacaktır. Şeker pancarı tarımında kullanılan başlıca fosforlu gübreler triple süper fosfat ve süper fosfattır.
Fosfor, toprakta fazla hareketli bir element olmadığı için, fosforlu gübrelerin ekim öncesi sonbaharda ve ilkbaharda toprak hazırlığı döneminde toprağa verilmesi önerilir.
Toprağa verilecek fosfor miktarının belirlenmesinde her şeyden önce toprak analizleri yapılarak topraktaki miktarı bilinmeli ve bitkinin fosfor ihtiyacı da dikkate alınarak aradaki fark gübre olarak toprağa verilmelidir.
- Fosfor bitkide fotosentez oluşumunu düzenler.
- Çiçeklenmeyi ve tohum bağlamayı teşvik eder.
- Kök gelişimini artırır.
- Gövdenin olgunlaşmasını hızlandırır.
- Hastalıklara karşı dayanıklılığı artırır.

Şeker Pancarında Potasyumlu Gübreleme

Potaslı gübreler: Pancar tarımında kullanılan başlıca potaslı gübreler potasyum sülfat,potasyum nitrat ve potasyum klorürdür. Genel olarak sonbaharda fosforlu gübreler ile birlikte, son sürümden önce pulluk derinliğinde toprağa karıştırılmalıdır. Şeker pancarının en fazla ihtiyaç duyduğu besin elementidir. Potasyum şeker pancarında zararlı azot miktarını düşürüp şeker miktarını artırır.

Potasyum şeker pancarına potasyum sülfat, potasyum nitrat ve potasyum klorür
şeklinde toprağa verilir. Şeker pancarında toprağa verilecek Potasyum miktarı dekara 14 kg-35 kg arasında değişmektedir
Toprağa verilecek potasyum miktarının belirlenmesinde her şeyden önce toprak
analizleri yapılarak topraktaki miktar bilinmeli ve bitkinin potasyum ihtiyacı da dikkate alınarak aradaki fark gübre olarak toprağa verilmelidir.

Şeker Pancarında Kompoze Gübreleme

Kompoze gübreler çeşitli besin maddelerinin bir defada atılarak işçiliği azaltmak için kullanılan azot, fosfor ve potasyum sıralamasıyla % olarak (15.15.15) gibi ifade edilir.
Toprak analiz sonuçlarına göre belirlenecek oranlarda çiftçilerin kullanımı gereklidir.

Şeker Pancarında Çiftlik Gübresi Kullanımı

Çiftlik gübresinin yerini hiçbir ticari gübre tutmaz. Çiftlik gübresi, yeşil gübre,kompost ve anız artıkları kullanılarak toprak yapısını iyileştirici ve toprakların organik maddece zenginleşmesi sağladığı için tavsiye edilmektedir. Başta azot, fosfor, potasyum gibi makro besin maddeleri olmak üzere önemli miktarda mikro besin maddeleri de ihtiva eder.
Organik madde ile toprakların, sağlam bir yapı kazanması sağlanır, kaymak bağlamaları önlenir, su tutma kapasiteleri artar, tava gelmeleri kolaylaşır ve erozyon önlenmiş olur.

Şeker Pancarında İz Elementlerle Gübreleme

İz elementler, bitkiler için gerekli olan ve fakat diğer bitki besin maddelerine göre çok az miktarda kullanılan besin maddeleridir. Bunlar arasında demir, çinko, bakır, mangan, bor, molibden, kobalt, selenyum gibileri sayılabilir. Bu besin maddeleri toprakta yeteri kadar bulunmadıkları zaman bitkiler genellikle kloroz adı verilen bir sararma gösterirler. Daha ileri dönemlerde sarı yapraklar ölür ve dal uçları yapraksız kalır.
İz elementler noksanlıkları, bu elementleri kapsayan maddelerin toprağa uygulanması veya yapraklara püskürtülmesiyle kontrol edilebilmektedir. Araz toprak faktörlerindenoluşmuş ise püskürtme yolu tercih edilir. Yaprak püskürtmelerinde genellikle ihtiyaç duyulan minör elementin nötralize edilmiş sülfatları kullanılır.
İz elementler çok dikkatli ve çok az miktarlarda uygulanmalıdır. Özellikle bor
uygulamalarında hassas davranılmalıdır. Bor eksikliği ile bor fazlalığı arasında çok az bir fark vardır. Çok az miktardaki bor fazlalığı bile toksik etki yapabilir.
Molibdenin sadece ihtiyaç olan topraklara ve ancak gerektiği miktarda verilmesine
dikkat edilmelidir. Toprakta fazla miktarda molibden olması halinde bitkiler bünyelerine fazla miktarda molibden alarak biriktirir ve bu bitkiler hayvanlar için toksik (zehir) olabilecek molibden ihtiva edebilir.
Şeker pancarı tarımında çinko ve bor elementlerinin kullanımı da çok önemlidir.
Pancarın genç döneminde sulama esnasında yapraktan verilmesi pancar kalitesini ve
verimini iyi yönde etkiler.
Bakır, molibden, kobalt, bor, selenyum vb gibi diğer iz elementler de bitkiler
tarafından az miktarlarda kullanılmaktadırlar. Bugün için yurdumuz topraklarında bu iz elementlerin noksanlıklarına rastlanmamıştır. Bu besin maddeleri topraklarımızda normal bitki gelişmesine yetecek kadar bulunmaktadır.
Çiftlik gübresi kullanımımı, topraktaki minör element miktarına ve bunların bitkilere yarayışlılıklarına çok elverişli bir ortam oluşturmaktadır.

Yorumlar

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar