Şeker Pancarında Görülen Hastalıklar ve Mücadele Yolları

Şeker Pancarı Hastalıkları ve Mücadelesi

Şeker pancarı hastalıkları şeker pancarında önemli kalite ve verim kayıplarına neden
olur. Bu kayıpları önlemek veya azaltmak için hastalıkların tanımını ve mücadelesini en iyi şekilde yapmak gerekir.
ŞŞeker Pancarı Hastalıkları;
-Rizomania
-Bakteri
-Cercospora
-Külleme
-Mildiyö
-Phoma
-Ramularia
-Pancar Pası
-Sarılık (BYV ve BMYV)
-Rhizoctonia
-Kist Nematodu
-Curly Top Yaprak Kıvırcıklıgı

Şeker Pancarında Görülen Sarılık (BYV ve BMYV)

Yaşlı yapraklarda damarlar arasındaki dokularda renk açılmaları şeklinde başlar. Daha sonra yapraklar sararır, yaprak ayası kalınlaşır ve kırılmalar meydana gelir. Başlangıçta tarlada öbek öbek görülür, ancak zamanla bütün tarlaya yayılır.Taşınması yaprak bitleri ile olmaktadır. Yaprak bitleri virüsü hastalıklı bitkilerden beslenme sırasında alır. Ilıman geçen kış ve sıcak ilkbahar virüs taşıyan yaprak bitlerinin canlı kalmasını ve yayılmasını teşvik etmektedir.

Hastalığın erken başlaması verim kayıplarının artmasına sebep olabilir.
Mücadele yollari:
Tohum ilaçlaması (insektisit: Gaucho) yapılması. Vejetasyon süresince gerektiğinde insektisitlerle ilaçlı mücadele yapılabilir.

Yaprak Kenar Dürülmesi (Curly Top )
Belirtileri Nelerdir ?

- Yaprak ayalarında, önce damarların rengi açılıp ağarır ve büyüme yavaşlar,
sonra kırışıklıklar oluşur ve kenarlar tepe ucundan başlayıp, her iki yandan
birden içe doğru dürülür.
- Damarlar, ayaların alt yüzünde belirgin kalınlaşır ve üzerlerinde iğnemsi
çıkıntılar (memecikler) gelişir.
- Köklerde phloem demeti halkaları kararır, yan kök oluşumu ve ölümünün
artması ile sık bir sakallanma başlar, büyüme yavaşlar.
- Enfeksiyon genç dönemde ortaya çıkarsa bitkiler çoğunlukla ölür.

Etmeni:

Hastalık etmeni cüce sikadlarla taşınan “Pancar Kıvırcık Baş Virüsü”dür. İlkbaharda taşıyıcı olan cüce sikadlar aracılığıyla bitkiye bulaşır.

Hastalığın Ekonomik Önemi:

Şartların uygun olmadığı üretim dönemlerinde, bilhassa genç dönemlerde hastalık ortaya çıkarsa ciddi verim kayıplarına yol açabilir. Özellikle tohum çıkışlarının geciktiği kurak yıllarda geniş alanlarda büyük verim ve kalite kayıplarına yol açar.

Hastalığın Mücadelesi:

Hastalığın ilaçlı mücadelesi yoktur. Tek mücadele yöntemi uygun zamanda, taşıyıcı olan cüce sikad popülasyonunu uygun insektisitlerle kontrol altına almak yada bu hastalıga dayanıklı cesitler ekmek. En etkili mücadele şekli; tohum ilaçlaması (insektisit: Gaucho) yapılması, vejetasyon süresince gerektiğinde insektisit kullanılmasıdır.

Kök sakallanması (Rizomania)kök sakallanması

Rizomania önemli verim ve kalite düşüklüğüne yol açan bir virüs hastalığıdır.
Belirtileri:
- Tarlada öbek öbek sararmalar
- Yaprak saplarının uzaması, yaprak ayalarının daralması
- Gelişme bodurluğu ve kök sakallanması
- Kesilerek bakıldığında iletim demetlerinde kahverengileşme
Rizomania ile ilaçlı mücadele mümkün değildir, hastalıklı sahalarda toleranslı çeşit ekilmesi şu anda mevcut tek mücadele şeklidir.

Bakteri Yaprak Lekesi

Hastalığın Belirtileri:

İlk önce yaprak kenarlarında ve yaprak ayasında düzensiz şekilde
ve büyüklükte kahverengi-siyah lekeler oluşur.
Lekeler üzerinde ölü dokunun ortasında çatlaklar meydana gelir. Kurak ve sıcak
şartlarda lekeler giderek büyür.
Uzun süren nemli ve serin iklim koşulları enfeksiyonu teşvik eder. Hastalık etmeni doğal gözeneklerden veya yaralardan (dolu, böcek) yaprak dokusuna girer.
Ekonomik önemi:
Az
Mücadele:
Mücadelesi mümkün değil.

Alternaria Yaprak Kahverengileşmesi

Hastalığın Belirtileri:

Yapraklar kenardan ve uç kısmından başlayarak damarlar arası kahverengileşir ve
ölür. Bu kısımların dokusu üzerinde siyah bir tabaka oluşur
Hastalık etmeni bir zayıflık parazitidir, ilk önce mekanik zarar, virus kaynaklı yaprak hastalığı, kurak zararı veya besin maddesi noksanlığı gibi değişik sebeplerden dolayı zarar görmüş yaprakları hastalandırır.
Ekonomik önemi ve Mücadelesi:
Hastalığın ekonomik zararı az olduğundan mücadele yapılmaz.

Pancar pas hastalığı

Hastalığın Belirtileri:
Yaprakların alt ve üst yüzeyinde 1 mm büyüklüğünde altın sarısı ile pas renginden
kahverengiye değişen renklerdeki küçük pas püstülleri görülür. Çok yoğun püstül oluşumu sonucunda yapraklar solar, kurur ve ölür.
Hastalık etmeni yeterli nem bulunduğunda pancarda bütün spor formlarını oluşturabilir, başka deyişle ara konukçusu yoktur. 20oC’yi aşan yüksek sıcaklıklara karşı hastalık etmeni hassastır.
Ekonomik önemi:
İlaçlı mücadelesi mümkündür, ancak nadir olarak gerekebilir.

Mildiyö

Şeker pancarında mildiyö Belirtileri:
Yaprakların alt kısmında gri mantar oluşur. Hastalığa yakalanmış yapraklar aşağıya doğru kıvrılır, kalınlaşır ve yaprakların ön yüzünde renk değişimi olur. Hastalığa yakalanan yaprakların gelişmesi durur.
Nemli ve serin iklim koşulları (yüksek nispi rutubet ve 10–17 0C arasında seyreden sıcaklıklar) enfeksiyonu teşvik eder. Erken ilkbaharda ve sonbaharda hastalık görülebilir.Tohumluk ve yabancı ot pancarları enfeksiyon kaynaklarıdır. Pancarlar fide döneminde özellikle hastalığa hassastır.

Ekonomik önemi ve mücadelesi:
Hastalık fabrika pancarlarında nadiren görülür. Ekonomik bakımdan önemli zarar,
sadece tohum üretimi yapılan bölgelerde ortaya çıkar. Mücadele gerekli değildir.

Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığı

Cercospora Yaprak Lekesi Hastalığınin Belirtileri:
Yapraklarda 2–3 mm çapında küçük, yuvarlak lekeler oluşur; lekelerin ortası açık-gri olup etrafı kırmızı kahverengi kenarla çevrilidir. Hastalığın ağır seyretmesi halinde lekeler bütün yaprağı kaplayarak kurumasına sebep olur ve bu şekilde birçok yaprak ölebilir. Bir lup yardımı ile lekelerdeki siyah noktalar (spor taşıyıcıları) ile birlikte gri mantar miseli görülür.
Belirtiler önce tarlada bazı bitkilerde ortaya çıkar. Bütün tarlaya yayılması ise yağmur damlaları ve rüzgârla olur.
Hastalık etmeni yaprak ve tohum üzerinde spor formunda kışı geçirir. Bu sebeple
sadece kısa münavebe şartlarında toprakta büyük bir enfeksiyon potansiyeli oluşur.
Sıcaklıklar en az 23–27 oC ve nisbi rutubet % 96 olduğu şartlarda ilk belirtiler 5 gün sonra görülür. Nemli-sıcak iklim şartları hastalığın gelişmesi için özellikle uygundur.

Ekonomik önemi:
Bütün nemli-sıcak ekim bölgelerinde Cercospora şeker pancarının en önemli yaprak
hastalıklarından biridir. Hastalık etmeni özellikle Adapazarı, Çarşamba ve Susurluk Şeker Fabrikalarının ekim sahalarında şiddetli bir şekilde görülmekte olup, yüksek verim kayıplarına sebep olmaktadır.

Mücadele Yollari :
Sistemik ilaçların yanı sıra kontak etkili fungisitler de kullanılarak hastalığın ilaçlı mücadelesi mümkündür. Son yıllarda hastalığın mücadelesinde entegre mücadele yöntemleri (eşiğe dayalı mücadele) de başarıyla uygulanmaktadır. Hastalığın mücadelesinde diğer bir yol ise, toleranslı çeşitlerin ekimi ve en az 3 yıllık bir münavebe uygulanmasıdır.

Külleme-Şeker pancarında külleme

Şeker pancarında külleme belirtileri:

Yaprak üzerinde yıldız şeklinde gri mantar miseli hastalığın ilk belirtileridir. Öncelikle yaprakların ön yüzünde gri-beyaz veya beyaz unumsu mantar tabakası oluşur. Hastalık şiddetli görüldüğünde yapraklar açık yeşil görünüm alır, sararır ve ölür.
Nispi nemin % 50’nin altına düşmesi, sıcaklığın 25–30 0C olması önemli bir etkendir.
Sürekli çiğ oluşması ve düşük nispi nemle birlikte kuru–sıcak iklim koşulları hastalığı teşvik etmektedir. Uzun süren yağmurlar yapraklarda oluşan mantar tabakasının yıkanmasına sebep olabilir.

Ekonomik önemi:
Hastalık etmeni şeker pancarı ekilen bütün bölgelerde görülebilir. Hastalığın neden olduğu kayıplar, ilk belirtilerin görülme zamanı ve iklim koşullarının seyrine bağlıdır.
Şiddetli zarar yalnızca iklimin en uygun olduğu bölgelerde beklenmelidir.

Hastalık ile Mücadele:
Sistemik ve kontak etkili (Kükürt) fungisitler ile ilaçlı mücadelesi mümkündür.
Hastalığa toleranslı çeşitlerin ekilmesi diğer bir mücadele yöntemidir.

Phoma Yaprak Leke Hastalığı

Phoma Yaprak Leke Hastalığınin Belirtileri: Yaprak üzerinde büyük, açık renkli, yuvarlak lekeler oluşur. Lekelerde hastalık etmeninin spor keselerini ihtiva eden dairesel koyu kısımlar görülür. Genellikle lekedeki ölü dokuda çatlaklar oluşur.
Ekonomik önemi:
Hastalık etmeni daha çok tohumluk pancarlarda görülür, ancak fabrika pancarlarında nadir olarak ekonomik öneme sahiptir.
Mücadele:
Ekonomik önemi az olduğundan hastalığın mücadelesi gereksizdir. Tohum
enfeksiyonu nedeniyle koruyucu olarak şeker pancarı tohumları TMTD ile ilaçlanır.

Rhizoctonia solani (kök çürüklüğü)

Rhizoctonia solani neredeyse her toprakta rastlanan, dünya çapında yayılmış bir
hastalık etmenidir.
Sıcak iklimlerde ve yüksek oranda toprak rutubeti Rhizoctonia solani’nin sebep
olduğu hastalığı teşvik etmektedir. Hastalık tarlada sonbahara kadar ilk önce küçük öbekler şeklinde ortaya çıkar. Pancarlar solar ve belirgin olarak gelişme zayıflığı gösterir.
Kök kısmında gri-kahverengiden siyaha kadar değişen çürük ve çatlamış kısımlar
oluşur, hastalığın ilerlemesiyle solmuş yapraklar yıldız şeklinde pancarın etrafında toprak üzerinde görülür.
Kültür teknik ve üretim esnasında alınacak önlemlerle (münavebe, ara bitki ekimi,
makinelerin zamanında kullanımı ile toprakta oluşabilecek yapı bozukluklarından kaçınmak, toprağa ve bölgeye uygun gübre kullanımı) oluşabilecek zarar biraz azaltılabilir. Hastalıklı ekim sahalarında çeşit seçimi büyük önem taşımaktadır. Almanya’da hastalığa toleranslı çeşitlerimiz bulunmaktadır.

Rhizoctonia solani kök çürüklüğü etmeni olarak geçen 10 yılda Avrupa’nın pancar
ekim sahalarında önem kazandı. Toprak işleme ve üretim safhasında alınacak önlemler ve çeşit seçimi zararın azaltılmasında katkıda bulunabilir.

Kist Nematodu

Pancar Kist Nematodu toprak yorgunluğu olan bölgelerde daha sık görülen ve şeker
pancarında çok önemli verim kayıplarına yol açan bir zararlıdır.
Şeker pancarında kist nematodu Belirtileri:
-Toprak sıcaklığının 10 0C’nin üzerinde seyrettiği mayıs aylarında ipliksi bir
solucan olan kist nematodunun faaliyetleri başlar.
- Tarlada öbek öbek solgunluklar baş gösterir ve bulaşık alanlardaki pancarlar
bodurlaşır. İlerleyen safhalarda bu öbekler kelleşir.
- Soğuk geçen ilkbahar aylarında kurak bir dönemden sonra bitkiler sararır ve
yaprak sapları uzar.
- Kökte birçok yan kök oluşur ve bu durum köke sakallanma görüntüsü verir.
- Dikkatli bakıldığında yan kökler üzerinde toplu iğne başı kadar küçük beyaz
kistler görülebilir.

Ekonomik Önemi:
- Konukçu bir bitki bulamamaları halinde kist miktarı her yıl % 50 oranında
azalır.
- Bir gram kuru toprakta 1–4 yumurta veya daha fazlasının bulunması
durumunda, kök veriminde % 60’a varan verim kayıplarına neden olur.
- Erken ekim verim kaybını azaltabilir.
- Bulaşık sahalarda en az 6 yıl pancar ve diğer konukçu bitkilerin üretimi
yapılmamalıdır.
Mücadelesi:
Hastalığın ilaçla mücadelesi mümkündür fakat oldukça pahalıdır. Bu hastalıkla
mücadele etmek için en etkili ve kısa çözüm dayanıklı çeşitlerin ekilmesidir.

Yorumlar

Rhizoctonia solani (kök çürüklüğü)

Merhaba Arkadaşlar;
Pancar ekiminde Rhizoctonia solani (kök çürüklüğü) hastalığı bulunmaktadır.
Bunun önlemini almak için hangi tür ilaç kullanmam gerekiyor, bu konuda bana yardımcı olacak mühendis veya çiftçimiz mevcutsa benimle irtibata geçebilirmi.
544323337 şimdiden herkese teşekkürler.

kök çürüğü olduğundan emin

kök çürüğü olduğundan emin iseniz sulamayı biraz geciktirebilirsiniz artı sulama borularını değişim yaparken hastalıklı bölgeden mümkün mertebe uzak durmaya çalışın zira bulaşıcı olduğundan daha hızlı yayılacaktır pancarın yaprakları serilmesi ile fark ediyorsanız evet kök çürüğü.tabi çırçır böceği zararlısı değilse çırçır böcegi ise güpre kazanı ile biraz fazlaca infekstik böcek ilacı uygula fiskenin son 15 dakikasın da kazanın vanasını aça bilirsin kök çürügü ise fazlada etkisi olmayacak ama zirat mühendisleri ilaçları konusunda seni yönlendireceklerdir birde hasta pancarların yanına yanmamış kireçle çevirin....

Yeni yorum gönder

  • Web sayfası ve e-posta adresleri otomatik olarak bağlantıya çevrilir.
  • İzin verilen HTML etiketleri: <a> <em> <strong> <cite> <code> <img> <b> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Satır ve paragraflar otomatik olarak bölünürler.

Biçimleme seçenekleri hakkında daha fazla bilgi

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.
Image CAPTCHA
Enter the characters shown in the image.

Son yorumlar