seker pancari ekimi

Şeker Pancarı Ekimi için Tohum Seçimi ve Tohum çeşitleri

Şeker Pancarı Ekimi için Tohum Seçimi

Şekerpancarı tarımında kullanılan çeşitler tohum özelliklerine göre ikiye
ayrılmaktadır:
- Multigerm çeşitler (Türk şeker Poly, Türk şeker–1),
Bir tohum yumağında iki veya daha fazla embriyo bulunduran tohumlara multigerm
çeşit (tohum) denmektedir.
- Monogerm çeşitler (KW pura, Sonja, Fiona, Evita, Anadolumono)
Bir tohum yumağında sadece bir embriyo bulunan çeşitlere monogerm çeşit (tohum)
adı verilmektedir.
- Monogerm tohumluk kullanımının avantajları:
• Teklemede %20–40 oranında işçilikten tasarruf sağlanır,
• Kullanılacak tohumluk miktarı azalacağı için, tohumluk maliyeti azalır,
• Teklemenin gecikmesi nedeniyle fidelerde oluşacak zararlanma daha az
olur,
• Seyreltme sırasında, bitkiler zarar görmeyeceği için tarla içerisinde

Son yorumlar

İçeriği paylaş