arı nakil belgesi

Arı Nakil Belgesi - Gezginci Arıcılık

Gezginci Arıcılık :Ülkemiz coğrafi konumu, iklimi ve sosyo-ekonomik yapısı gereği gezginci arıcılığa elverişli ülkelerden birisidir. Arıcılıkla uğraşan üreticilerin önemli bir kısmı da bu durumu değerlendirmek suretiyle gezginci arıcılık yaparak gelirlerini artırmaya çalışmaktadırlar.

Aşağıda verilen evraklar tamamlanarak arının konaklayacağı yerin (Orman, Hazine, Arazi sahibi) sorumlusuna müracaat edilir. Uygun gösterilen yerde konaklama yapılır.

1. İkametgâh

2. Menşei şaadetnamasi (Muhtarlıktan Yol belgesi)

3. Nüfus kartı fotokopisi

4. İşletme tescil fotokopisi

5. Arıcı kimlik fotokopisi

6. Sağlık raporu (İlçe Tarım Md.’den)

7. Konaklama bitiminde, sorumluluğu üstünden atmak için dilekçe

Son yorumlar

İçeriği paylaş